No
개발 기간
가공 품목 업체명 관련 부품 비 고
1
91.09-92.07
       
2
91.11-92.05
       
3
91.05-92.09
       
4
95.06-96.02
       
5
96.02-96.10
       
6
97.06-98.02
       
7
99.08-99.12
       
8
99.04-00.10
       
9
04.12-05.11
       
10
06.10-07.03
       
11
07.05-07.06
       
12
08.01-08.02
       
13
08.01-08.12
       
14
09.01-09.10
       
15
11.10-12.01
       
 
 
 
주소 : 부산광역시 영도구 남항남로 19번길 37 (남항동3가) TEL : 051.418.2057 FAX : 051.414.8319
COPYRIGHT 2009 DONGWON TECH. ALL RIGHTS RESERVED.